DOFINANSOWANIE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszarze wiejskim”.

Operacja pn. „ Budowa hali rekreacyjno-sportowej ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem socjalnym oraz wypożyczalnią sprzętu sportowego sposobem na rozwój przedsiębiorstwa „Relax”

mająca na celu Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych trzech miejsc pracy, poprzez budowę hali do końca 2017” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 299 998,04 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”.

Beneficjent „Relax” Edward Drabek, Krystyna Drabek, Tomasz Drabek Spółka Cywilna