Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszarze wiejskim?.

Operacja pn. ? Budowa hali rekreacyjno-sportowej ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem socjalnym oraz wypożyczalnią sprzętu sportowego sposobem na rozwój przedsiębiorstwa ?Relax?

Mająca na celu ? Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych trzech miejsc pracy, poprzez budowę hali do końca 2017? współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 299 998,04 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD. Dolina Soły?.

Beneficjent Relax Edward Drabek, Krystyna Drabek, Tomasz Drabek Spółka Cywilna

______________________________________________________________________________